O Guardian

ShowerGuard® jest produkowany przez Guardian Industries, koncern przemysłowy działający na całym świecie.

Guardian jest jednym z największych producentów szkła płaskiego i uszlachetnionych produktów ze szkła na świecie. Produkujemy i dostarczamy też szereg produktów dla przemysłu motoryzacyjnego, zajmujemy ważną pozycję w dystrybucji materiałów budowlanych. Zupełnie na marginesie: Staliśmy się największym producentem luster na świecie.

Guardian Industries z siedzibą główną w Auburn Hills, Michigan, USA, zatrudnia na całym świecie ponad 18.000 pracowników w 23 krajach na 5 kontynentach – pracowników tych cenimy sobie ponad wszystko.

Szczególnie dumni jesteśmy z naszej struktury zarządzania. Jest ona skonstruowana tak, by eliminować bezsensowną biurokrację i tworzyć przestrzeń do indywidualnych działań. Jest to środowisko utrzymujące się z inicjatywy własnych pracowników. I to naprawdę działa. Zapytajcie Państwo po prostu któregoś z tysięcy naszych zadowolonych klientów.

Aby uzyskać szczegółowe dane, proszę wybrać opcję po prawej stronie lub odwiedzić nas na stronie www.guardian.com.

Od skromnych początków do globalnego zasięgu

Guardian Industries powstał w 1932 roku jako Guardian Glass Company. Wówczas produkowaliśmy szyby dla przemysłu motoryzacyjnego.

W roku 1970 otworzyliśmy nasz pierwszy zakład produkujący szkło w Carleton, Michigan, i rozpoczęliśmy produkcję szkła typu „float. W tym czasie byliśmy pierwszym przedsiębiorstwem od prawie 50 lat, które zaangażowało się w produkcję szkła bazowego w Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu zbudowaliśmy 23 nowe linie do wytwarzania szkła typu „float” i stworzyliśmy ponad 21 zakładów produkujących wyroby szklane na całym świecie.

Wraz z rozwojem naszej działalności związanej z produkcją szkła na całym świecie, przystąpiliśmy również do dywersyfikacji naszej oferty. Począwszy od roku 1980 spółka Guardian otworzyła kilka zakładów produkujących izolacje z włókna szklanego. W roku 1998 pozyskaliśmy Builder Marts of America, a w roku 2000 nabyliśmy Cameron Ashley Building Products (obecnie Guardian Building Products Distribution). Taka ekspansja dała przedsiębiorstwu Guardian silną i stale umacniającą się pozycję w branży dystrybucji materiałów budowlanych w Ameryce Północnej.

Lata 90. XX wieku to również ekspansja naszej działalności w przemyśle motoryzacyjnym. Wraz z pozyskaniem spółki Automotive Moulding Company z Warren, Michigan, oraz Lab.Radio z Walencji w Hiszpanii – producentów wyposażenia do samochodów – staliśmy się pierwszym i jedynym przedsiębiorstwem produkującym zarówno wyroby szklane jak i samochodowe na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Guardian zajmuje miejsce na liście czołowych 100 dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego na całym świecie.

XXI wiek Guardian rozpoczął silnym akcentem, którym było otwarcie w roku 2000 Ośrodka Naukowo-Technologicznego w Carlton, Michigan. Naukowcy, inżynierowie i eksperci stale pracują by nad ulepszeniem produktów ze szkła powlekanego tworząc min. :

 • ShowerGuard®, pierwsze szkło do kabin prysznicowych z trwałą ochroną, które można poddawać obróbce termicznej
 • Szkło DiamondGuard®, którejest 10 razy odporniejsze na zadrapania niż szkło hartowane i wzmacniane chemicznie
 • Sunguard®, pierwsza technologia produkcji szkła, która oferuje pełną ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym, wyższą oszczędność energii i piękno naturalnego światła dziennego

 

Edycja

Cóż pomoże nawet najwspanialszy produkt, jeśli zabraknie wspaniałej planety, na której można by się nim cieszyć?

Uwaga wstępna

Produkcja bezpiecznych i godnych zaufania produktów, utrzymywanie zdrowego miejsca pracy oraz zapewnianie efektywnego wykorzystania i utrzymania zasobów naturalnych to nieodłączne elementy filozofii i działań firmy Guardian.

Deklaracja polityki

Polityka ochrony środowiska w Guardian Industries Corp. zakłada prowadzenie działalności na świecie zgodnie ze wszystkimi przepisami w zakresie ochrony środowiska; ochronę zdrowia i bezpieczeństwa klientów i pracowników oraz realizację naszych celów ekonomicznych w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Cele

 1. Zagwarantowanie, że produkcja, wykorzystywanie, eksploatacja i utylizacja naszych produktów jest bezpieczna i przyjazna dla środowiska.
 2. Zminimalizowanie wpływu szkodliwych efektów ubocznych produkcji i ich oddziaływania na ludzkie zdrowie oraz środowisko.
 3. Spełnienie wszystkich odpowiednich rządowych norm w zakresie wytwarzania, oznaczania i sprzedaży produktów oraz zarządzania odpadami.
 4. Redukcja związanego z prowadzoną działalnością i asortymentem produktów szkodliwego wpływu na środowisko: na lądzie, w powietrzu, na wodzie i w innych zasobach naturalnych, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
 5. Minimalizacja wytwarzania odpadów i maksymalizacja zużycia bezpiecznych i odnawialnych źródeł surowców mineralnych i energii.
 6. Ciągła eliminacja nadmiernego ryzyka środowiskowego, zdrowotnego i związanego z bezpieczeństwem ludności, pracowników oraz bezpośredniego otoczenia.
 7. Organizowanie szkoleń dla pracowników i działalność edukacyjna w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zapobiegania wypadkom,
  planowania i reagowania w nagłych sytuacjach.

Realizacji polityki

Postępowanie zgodne z zasadami tej polityki jest podstawą sprawnego działania Guardian. Znajomość i przestrzeganie tej polityki jest wymagane od KAŻDEGO pracownika na KAŻDYM stanowisku. Każdy dyrektor zakładu jest odpowiedzialny/a za przestrzeganie tej polityki w miejscu pracy. Ma to na celu zapewnienie efektywnego działania i przestrzeganie wymogów programów ochrony środowiska.

Zarząd firmy Guardian zapewnia pomoc i doradztwo wszystkim lokalnym przedsiębiorstwom i jest odpowiedzialny za nadzór nad wdrażaniem polityki ochrony środowiska. Od każdego pracownika oczekuje się, że będzie on zwracał się o pomoc i radę do odpowiedniego biura Guardian na odpowiednim szczeblu zarządczym. Obejmuje to również Głównego Radcę Prawnego, jeśli pracownik uzyska informację o zachowaniach lub działaniach, które stoją w sprzeczności z niniejszą polityką i nie są eliminowane. Wszelkie kontakty z Głównym Radcą będą ograniczały się do obydwóch stron i będą miały charakter poufny i nie będą miały negatywnych skutków dla pracownika. Sukces osiągnięty we wdrażaniu tej istotnej polityki będzie elementem oceny efektywności pracy.

 

Edycja

Deklaracja jakości – 6 punktów, do których się zobowiązujemy:

 1. Całkowite zadowolenie klienta.
 2. Silne, opłacalne partnerstwo z klientami i dostawcami.
 3. Otwarta komunikacja wszystkich pracowników.
 4. System jakości, który dokumentuje realizację działań i wytyczonych celów przez każdą jednostkę przedsiębiorstwa.
 5. Włączenie pracowników w skuteczną realizację systemu jakości.
 6. Ciągła poprawa produktów i usług.

 

Edycja

Spółka Guardian zawsze szczyciła się zwycięstwem dzięki twórczej i aktywnej konkurencji, jednakże nasze dążenie do sukcesu jest zawsze poparte uczciwością i rzetelnością postępowania. Od osób pracujących dla Guardian oczekujemy zawsze uczciwości i etyki w kontaktach z klientami, dostawcami, urzędami, opinią publiczna oraz między sobą. Z tej zasady powinny wypływać pewne wzorce zachowań.

Na przykład nigdy nie pozwalamy na to, aby nasze interesy osobiste ani interesy naszych przyjaciół czy rodzin stały w konflikcie z naszą pracą. Chronimy aktywa spółki i poufne informacje służbowe oraz nie używamy ich do naszych własnych celów ani do celów naszej konkurencji. Nie fałszujemy zapisów ani nie niszczymy dokumentacji ani innych elementów, co do których mamy podstawy przypuszczać, że nie należy ich niszczyć. Przestrzegamy prawa, postanowień umownych i polityki mających zastosowanie względem naszej działalności i nie zajmujemy stanowisk, których nie możemy w uczciwy sposób uzasadnić. Krótko mówiąc, nie angażujemy się w nic, co byłoby nam trudno uzasadnić przed naszymi współpracownikami i rodzinami lub czego nie chcielibyśmy ujawnić mediom.

Zachowanie naszych wysokich standardów wymaga świadomości w działaniu, a czasami również uzgodnienia. Jeśli zaobserwują Państwo zachowanie, które wydaje się naruszać zasady moralne Guardian, lub gdy czasami nie są Państwo pewni jak postępować samemu, proszę tę sytuację omówić ze swoim menedżerem, kierownikiem działu lub członkiem działu prawnego.

„Guardian Way” ma na celu powierzać ludziom odpowiedzialność, z której są potem rozliczani. Każdy pracownik Guardian jest odpowiedzialny za przestrzeganie standardów firmy Guardian. Guardian Way mówi też o tym, że „Guardian to ludzie”.
Moralne postępowanie w sytuacji, gdy konkurujemy z innymi, jest konieczne, jeśli chcemy mieć pewność, że deklaracja ta jest źródłem dumy a nie tylko sloganem.

William Davidson, prezes

 

Edycja

„Doskonałe doradztwo, obszerne i wyczerpujące. Całe zagadnienie zostało objaśnione w sposób zrozumiały także dla laika – kompetentny i rzetelny montaż stanowił dopełnienie oferty. Z całą pewnością będę polecał innym tego dystrybutora i to szkło”
Klient firmy Stengl, Weyerbusch

„Po tygodniowym użytkowaniu prysznica jesteśmy bardzo zadowoleni. Montaż drzwi został wykonany idealnie.”
Klient firmy Glas-Ewers, Delbrück

„Zakupiliśmy dwa prysznice i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego produktu.”
Klient firmy Glas-Ewers, Delbrück

„Jak dotąd jesteśmy bardzo zadowoleni”
Klient zakładu szklarskiego A. Hansen, Schwirzheim

Edycja